Sie sind hier: Start > Über den vij

O vij   » DE   » RU   » UK

Stowarzyszenie Międzynarodowej Współpracy Młodzieży – vij – wspiera młodych ludzi i rodziny. Nasze stowarzyszenie pośredniczy pomiędzy Au-pair a rodzinami goszczącymi i wspiera wymianę międzykulturową, porozumienia narodów, znajomość jezyków obcych oraz kwalifikacje zawodowe młodych ludzi.

vij składa się z Zarządu, Biura Centralnego, dziesięciu krajowych i trzynastu miejscowych stowarzyszeń. vij ma 13 Oddziałów Regionalnych w Niemczech, wiele punktów doradztwa w Europie Wschodniej oraz filię w Paryżu.

vij jest ewangelickim stowarzyszeniem kobiet, członkiem Zrzeszenia Diakonie, oraz członkiem German YWCA (Ligi Chrześcijańskich Stowarzyszeń Młodych Kobiet). Oprócz tego vij ma swojego przedstawiciela w Niemieckiej Radzie Kobiet.

vij jest wspierany przez instytucje kościoła ewangelickiego i Diakonie w kraju i poza jego granicami. Współpracujemy ściśle z zagranicznymi agencjami pośredniczącymi, ośrodkami kształcenia, uniwersytetami, szkołami oraz pielęgnujemy kontakty z konsulatami i urzędami.